انتشارات کاکتوس

      XP نام كتاب: خودآموز گام به گام ویندوز

مترجم: منصور متواضع

قيمت كتاب با دیسک فشرده: 3200 تومان

قطع: وزیری 

تعداد صفحات: 336 صفحه

    فهرست مطالب کتاب                                    

               فصل اول کتاب                                   

 چگونه ویندوز ایکس پی خود را فارسی کنیم؟                                   

 

    و تازه های 2000  Word97  نام كتاب: خودآموز گام به گام 

مترجم: منصور متواضع و پوپک رحمانی

نویسنده :  Marie L. Swanson 

قيمت كتاب : 1800 تومان 

قيمت كتاب با دیسک فشرده: 3000 تومان

قطع: وزیری  

تعداد صفحات: 336 صفحه

 

نام كتاب: خودآموز گام به گام ویندوز 98 

مترجم: منصور متواضع و پوپک رحمانی

نویسنده :  Caren Toast Conger Rose 

قيمت كتاب با دیسک فشرده: 3000 تومان 

قطع: وزیری 

تعداد صفحات: 304 صفحه

 

نام كتاب: خودآموز گام به گام طراحی سایتهای اینترنت

مترجم: علی اکبر و مرتضی متواضع

نویسنده :  Ned Snell 

قيمت كتاب با دیسک فشرده: 4200 تومان 

قطع: وزیری 

تعداد صفحات: 464 صفحه

 

نام كتاب: خودآموز گام به گام نقشه کشی با اتوکد به زبان ساده 

مترجم: مرتضی متواضع

نویسنده :  John D. Hood 

قيمت كتاب : 4800 تومان 

قطع: وزیری 

تعداد صفحات: 480 صفحه

 

نام كتاب: کاراکتر انیمیشن 

مترجم: سپهر تربیت و سایه رضوانی

نویسنده :  Stephanie Reese 

قيمت كتاب با دیسک فشرده: 4000 تومان 

قطع: وزیری 

تعداد صفحات: 400 صفحه

 

Home      Back       Next