انتشارات کاکتوس

جلد اول    C   نام كتاب: خودآموز گام به گام   

 نویسنده: میشل ویت و استفن پراتا

مترجم: منصور متواضع (آرش نیلگون) 1

قيمت كتاب: 2450 تومان

قطع: وزیری 

تعداد صفحات: 408 صفحه

 

 

 جلد دوم   C   نام كتاب: خودآموز گام به گام   

نویسنده: میشل ویت و استفن پراتا

مترجم: منصور متواضع (آرش نیلگون) 1

قيمت كتاب: 2450 تومان

قطع: وزیری 

تعداد صفحات: 336 صفحه

 

نام كتاب: خودآموز گام به گام تایپ فارسی و انگلیسی با کامپیوتر 

مولف و مترجم: منصور متواضع (آرش نیلگون)

قيمت كتاب : 4800 تومان 

قطع: وزیری 

تعداد صفحات: 480 صفحه

 

 

نام كتاب: خودآموز گام به گام فتوشاپ 5.5 تا 8.0 

 مترجم: شیوا فرزانه پور

قيمت كتاب : 4000 تومان 

قطع: وزیری 

تعداد صفحات: 464 صفحه

 

 

نام كتاب: خودآموز گام به گام طراحی سایتهای اینترنت 

 مترجم: منصور متواضع (آرش نیلگون)

قيمت كتاب : 3600 تومان 

قطع: وزیری 

تعداد صفحات: 368 صفحه

 

 

نام كتاب: خودآموز گام به گام Excel 97-2000 

مترجم: منصور متواضع و پوپک رحمانی

قيمت كتاب : 3000 تومان 

قيمت كتاب با دیسک فشرده: 4000 تومان

قطع: وزیری 

تعداد صفحات: 480 صفحه

 

Home      Back       Next