انتشارات کاکتوس

      Access2003 نام كتاب: خودآموز گام به گام طراحی بانکهای اطلاعاتی 

مولف و مترجم: منصور متواضع (آرش نیلگون) 1

قيمت كتاب با دیسک فشرده: 5000 تومان

قطع: وزیری 

تعداد صفحات: 416 صفحه

 چگونه ویندوز ایکس پی خود را فارسی کنیم؟                                   

 

     نام كتاب: خودآموز گام به گام تایپ فارسی و لاتین با کامپیوتر 

مولف و مترجم: منصور متواضع  (آرش نیلگون) 1

نویسنده :  Microsoft Press 

قيمت كتاب با دیسک فشرده: 4000 تومان

قطع: وزیری  

تعداد صفحات: 368 صفحه

 

نام كتاب: خودآموز گام به گام استفاده آسان از اینترنت 

مترجم: منصور متواضع و بهاره بهروز

نویسنده :  Jhon O'leary 

قيمت كتاب : 3000 تومان 

قطع: رحلی 

تعداد صفحات: 232 صفحه

 

نام كتاب: اولین و آسانترین راه برای حرفه ای شدن در 3DSMAX

گردآورنده: یونس بناء

 قيمت كتاب با دیسک فشرده: 2000 تومان 

قطع: وزیری 

تعداد صفحات: 160 صفحه

 

 

Home      Back       Next